จักสานก้านจาก

สื่อประชาสัมพันธ์ และรีวิวสินค้า

จักสานก้านจาก

จักสานก้านจาก บ้านนายอดทอง จังหวัดตรัง เป็นหมู่บ้านติดชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นอ่าว พื้นที่บริเวณนั้นเป็นป่าชายเลน มีต้นจากขึ้นจำนวนมากชาวบ้านจึงจึงรวมกลุ่มกันเรียนรู้การจักสานก้านจาก เริ่มแรกจากการจักสานเสวียนหม้อซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมก่อน ต่อมาจึงพัฒนาเกิดเป็นการจักสานก้านจากในรูปแบบต่างๆจนปัจจุบัน ลักษณะที่โดดเด่นของก้านจาก คือ มีความทนเหนียว มีอายุการใช้งานค่อนข้างนาน จักสานเป็นของใช้รูปแบบต่างๆได้สวยงาม ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม และยังเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ชายทะเลซึ่งมีป่าชายเลนอีกด้วย
ร้านค้าออนไลน์ :
ช่องทางการติดต่อ :

จักสานก้านจาก

ตรัง

0899722465

Tag คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :