ผ้าทอมือผาสิงห์

สื่อประชาสัมพันธ์ และรีวิวสินค้า

ผ้าทอมือผาสิงห์

กลุ่มหัตถกรรมพื้นเมือง บ้านผาสิงห์ จังหวัดอุดรธานี ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอมือย้อมครามลายผาสิงห์ เป็นลายผ้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลายน้ำไหลโบราณ และคราบน้ำในผนังถ้ำของหมู่บ้าน ได้ใช้ฝ้ายทอที่ทางกลุ่มเป็นผู้ผลิตเอง ทำให้ได้ผ้าฝ้ายทอที่มีคุณภาพ แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในคุณภาพของชิ้นงานทุกขั้นตอน โดยลวดลายของผ้าในปัจจุบัน มีการนำมาประยุกต์ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น มีการนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนได้หลากหลายขึ้นจากแต่ก่อน เพิ่มความงดงามด้วยการย้อมสีธรรมชาติ แต่ยังคงความละเอียดอ่อน ประณีตของทั้งขั้นตอนการผลิตและลวดลายไว้เช่นเคย
ร้านค้าออนไลน์ :
ช่องทางการติดต่อ :

ผ้าทอมือผาสิงห์

อุดรธานี

0864378251

Tag คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :