ผ้าทอ นาหมื่นศรี

สื่อประชาสัมพันธ์ และรีวิวสินค้า

ผ้าทอ นาหมื่นศรี

ผ้าทอนาหมื่นศรี เป็นผ้าทอพื้นเมืองจากตําบลนาหมื่นศรี อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง ชาวหมู่บ้านนาหมื่นศรีมีอาชีพทํานาทําสวนและมีอาชีพทอผ้ามาหลายชั่วอายุคน ลักษณะพิเศษของผ้าทอนาหมื่นศรี อยู่ที่โครงสร้างของผืนผ้า ลวดลาย และสี ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ผ้าพื้น ผ้าตา และผ้ายกดอก เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของผ้าทอของที่นี่ที่ขาดไม่ได้ก็คือ ผ้าห่ม ผ้าเช็ดหน้ายกดอก ที่ชาวบ้านทอขึ้นเพื่อใช้เอง จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่องสี เพราะนิยมใช้ด้ายยืนสีแดง ยกดอกสีเหลืองเป็นหลัก ผ้าทอนาหมื่นศรีนอกจากจะมีใช้กันเองภายในครัวเรือนแล้วยังมีการส่งออกไปจําหน่ายในหมู่บ้านใกล้เคียงอีกด้วย
ร้านค้าออนไลน์ :
ช่องทางการติดต่อ :

ผ้าทอนาหมื่นศรี

จังหวัดตรัง

0911621928

Tag คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :