ร้านผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำ

สื่อประชาสัมพันธ์ และรีวิวสินค้า

ร้านผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำ

ผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำ ขึ้นชื่อว่าเป็นงานที่ประณีตและคิดค้นด้วยภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ เป็นผ้าทอมือที่มีลวดลายไม่เหมือนที่อื่น สวยงาม ละเอียด เนื้อดี สีไม่ตก เดิมมี ผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำ มีการตัดเย็บเป็นหมอน ต่อมาเมื่อจัดตั้งกลุ่มสตรีทอผ้ากุดแห่ จึงนำลวดลายจากหมอนขิด มาพัฒนาประยุกต์เป็นผ้าขิดไหมกุดแห่ ผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำ จะมีลักษณะโดดเด่นอยู่ที่วิธีการ คือต้องทอตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแล้วแต่ความยากของแต่ละลาย กระบวนการผลิตที่ละเอียดเช่นนี้ จึงทำให้ผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์โด่งดัง
ร้านค้าออนไลน์ :
ช่องทางการติดต่อ :

บ้านโพธิ์ค้ำ

จังหวัดหนองบัวลำภู

0872198231

Tag คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :