วิมพ์ดีไซน์

สื่อประชาสัมพันธ์ และรีวิวสินค้า

วิมพ์ดีไซน์

วิมพ์ดีไซน์ เป็นร้านเสื้อผ้าสตรีที่นำผ้าขาวมาจากบ้านหาดเสี้ยวมาประยุกต์ใช้และออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า โดยออกแบบให้มีความทันสมัยและใส่ง่าย สามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวัน มีความเป็น Street wear เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นปัจจุบันหันมาใส่ผ้าไทยกันมายิ่งขึ้น ผ้าขาวม้าจากบ้านหาดเสี้ยวเป็นผ้าที่ทอและทำโดยฝีมือคนไทย จึงเป็นการกระจายและเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
ร้านค้าออนไลน์ :
ช่องทางการติดต่อ :

วิมพ์ดีไซน์

นนทบุรี

0819308157

Tag คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :