หจก.อ๊อดกรีนฟิช อ๊อด ปลาเค็มอบโอโซน

สื่อประชาสัมพันธ์ และรีวิวสินค้า

หจก.อ๊อดกรีนฟิช อ๊อด ปลาเค็มอบโอโซน

เมนู “อ๊อดปลาเค็มอบโอโซน” ถือเป็นรายแรกและรายเดียวในโลกกับการสร้างสรรค์ ของ หจก.อ๊อดกรีนฟิช เพื่อสร้างสินค้าเมนูอาหาร ที่มีความแปลกใหม่ มีความแตกต่าง รวมถึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เมนูอาหารไทย พร้อมกับผลักดันเมนูอาหารไทย ปลาเค็ม ที่เกิดจากภูมิปัญญาถนอมอาหารในอดีต มาสร้างนวัตกรรมอาหารไทยในรูปแบบใหม่ ปลาเค็มอบโอโซน ผลิตโดยกรรมวิธีฆ่าเชื้อ-สลายสารพิษ ด้วยระบบโอโซนเป็นรายแรก โดยที่จะมีคุณสมบัติช่วยทำลายเชื้อโรคต่างๆ รวมถึงสารที่ปนเปื้อนในปลาเค็ม ดังนั้นเมื่อผ่านขั้นตอนอบโอโซน จึงช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ทั้งนี้ ปลาทูเค็มที่ผ่านการผลิตทุกขั้นตอนทำการสุ่มตัวอย่างนำส่งตรวจวิเคราะห์เชื้อ-สารพิษ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หลังจากนั้นจะนำมาบรรจุในระบบสุญญากาศ เพื่อรักษารสชาติและเก็บได้นานยิ่งขึ้น โดยมีโรงงานผลิตสินค้าอยู่ที่ จ.นนทบุรี โดยเมนูปลาเค็มอบโอโซน จะมีทั้งปลาทู ปลาสลิด ปลาอินทรี และปลากุเลา โดยในปัจจุบันแบรนด์ได้สร้างเมนูใหม่ ที่เป็นเมนูอาหารปลาเค็มสำเร็จรูป เพื่อขยายตลาดส่งออกไปในภูมิภาคอาเซียน และจะอยู่ในรูปแบบถุงดีพอตเทาซ์ ทำให้สามารถจัดเก็บสินค้าได้ประมาณ 2 ปี และปรับรสชาติให้สอดคล้องกับผู้บริโภคด้วย
ร้านค้าออนไลน์ :
ช่องทางการติดต่อ :

หจก.อ๊อดกรีนฟิช อ๊อด ปลาเค็มอบโอโซน

นนทบุรี

0917517456, 0897693823

Tag คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :