บริษัท กนกอินเตอร์ฟูดส์ จำกัด ขุนช้าง ปลาร้าผง

ปลาร้าผง ขุนช้าง จากบริษัท กนกอินเตอร์ฟูดส์ จำกัด ของดีประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ผลิตจากวัตถุดิบอย่างดี ได้คุณภาพ มาจากธรรมชาติ 100% ใช้ปลาสดที่ผ่านการคัดเลือกมาผลิตผ่านการหมักประมาณ 7-8

แห้ว มีคุณอนันท์

แห้ว มีคุณอนันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากเกษตรกรและแปรรูปแห้วกลุ่มแม่บ้านอสม.โดยตรง