กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น

กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น ก่อตั้งเมื่อปี 2532 ด้วยฝีมือและแนวคิดในการต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผักตบชวา เช่น กระเป๋า หมวก รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ

ชุดน้ำชาศิลาดล

จังหวัดอ่างทองนอกจากจะมีงานจักสานที่เป็นงานฝีมือของขึ้นชื่อแล้ว ผลิตภัณฑ์เคลือบดินเผาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิคชุมชนวัดไชยมงคล