Moddii ขนมไทยเพื่อสุขภาพ

Moddii (มดดิ๊) ผลิตและจำหน่ายขนมหวานไทย สไตล์มินิ เป็นขนมที่สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 1 ปี สด สะอาด ได้มาตรฐาน ถูกหลักอนามัย เพราะคัดสรรแต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทั้งยังใส่ใจด้านขั้นตอนและกรรมวิธีการผลิต

Tanyapon มะนาวเมืองเพชร

มะนาวเมืองเพชรเชื่อมน้ำผึ้งป่า Tanyapon ของฝากจังหวัดเพชรบุรี มีจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ผลิตจากการแปรรูปมะนาวคุณภาพดีและปลอดสารเคมีของท่ายาง

ข้าวตังสุคันธา

สุคันธา เป็นข้าวตังที่มีความพิถีพิถันในการคัด สรรวัตถุดิบโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิชั้นดี