ร้านผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำ

ผ้าขิดไหมบ้านบ้านโพธิ์ค้ำ ขึ้นชื่อว่าเป็นงานที่ประณีตและคิดค้นด้วยภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ เป็นผ้าทอมือที่มีลวดลายไม่เหมือนที่อื่น