Batik de Nara-บาติก เดอะนารา

Batik de Nara-บาติก เดอะนารา จังหวัดนราธิวาส โดยคุณรอวียะ หะยียามา เลือกใช้ผ้าไหมนำเข้าจากจีน เพราะมีสัมผัสที่นุ่มลื่น พลิ้วเบา เย็นสบาย สามารถสร้างสรรค์ลวดลายได้หลากหลายไม่ซ้ำใคร

วิสาหกิจชุมชนจันทร์เสวย ชุดข้าวยำพร้อมปรุง จันทร์เสวย

ชุดข้าวยำสำเร็จรูป หนึ่งในอาหารหลักของชาวไทยทางภาคใต้ ภายใต้แบรนด์ “จันทร์เสวย” เป็นสูตรที่สืบทอดคุณค่าและรสชาติที่อร่อยเข้มจากรุ่นสู่รุ่น รักษาและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวปัตตานี

กลุ่มตานีบาติก OTOP

กลุ่มตานีบาติก กลุ่ม OTOP จากจังหวัดปัตตานี จำหน่ายและผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าปาเต๊ะ เป็นงานทำมือ