VARNI

“VARNI CRAFT” เป็นโฮมสเตย์ ที่พักผ่อนให้กับนักท่องเที่ยวไปพร้อมๆกับถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตของคนในชุมชนผ่านงานหัตถกรรมกระจูด พืชตระกูลเดียวกับกก พบได้มากชาวบ้านนิยมนำมาสานเป็นของใช้ในครัวเรือนทั้งเสื่อ ตะกร้า

โคมไฟลูกเดียวตั้ง

โคมไฟลูกเดียวตั้ง ผลิตจากกะลามะพร้าวคุณภาพดี ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชาวบ้าน