ผ้าซิ่น "กาสะลอง"

  • จำนวนการเข้าชม: 95

กาสะลองเป็นเป็นเพียงชื่อนางเอกละคร แต่ยังเป็นชื่อไม้ประดับเมืองเหนือ หรือที่รู้จักกันในชื่อของดอกปีป ซึ่งผ้าซิ่นกาสะลองนั้นมีลวดลายเทียนแตกที่เป็นระเบียบสวยงาม มีการไล่สีที่นุ่มนวลมีมิติ ผ่านการใช้สีเอิร์ธโทนที่ให้ความรู้สึกสงบร่มเย็น ไปจนถึงลวดลายที่มีกลิ่นอายล้านนา ทำให้ผ้าซิ่นนี้มีความแตกต่างจากงานบาติกทั่วไป


  • ไทย อลยา บาติก แอนด์ แกลอรี่ 
  • 191 ม.13 ป่าไผ่ เชียงใหม่ 
  • 081-5951825 
  • thaialaya@hotmail.com