กระเป๋าจากผ้า

  • จำนวนการเข้าชม: 256

กระเป๋าจากวัสดุธรรมชาติ เส้นใยย้อมสีครามธรรมชาติ สวยงาม คงทน ใช้งานได้เอนกประสงค์ ให้ความสำคัญเรื่องการออกแบบเพื่อสอดรับกับความต้องการของลูกค้าที่ให้ความใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในทุกขั้นตอนของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การผลิต จนกระทั่งการนำไปใช้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


  • บริษัท อีสต์ ทู เวสต์ จำกัด 
  • 204 ม.7 หนองผึ้ง เชียงใหม่ 
  • 081-783-2310 
  • easttowest.th@gmail.com