แผ่นภาพดุนโลหะ

  • จำนวนการเข้าชม: 247

งานหัตถศิลป์ที่บรรจงสร้างลวดลายบนแผ่นโลหะ และชิ้นงานในรูปทรงต่างๆ อย่างประณีตสวยงาม มีการวัดขนาดให้เท่าของจริง เพื่อให้ลวดลายที่ออกมามีสัดส่วนที่สมจริง ผสานศิลปะและวัฒนธรรมของชาวล้านนาเพื่อให้ชิ้นงานมีเอกลักษณ์ เป็นงานศิลปะขั้นสูงที่เหมาะสำหรับให้เป็นของขวัญแก่คนสำคัญ


  • ดิเรก หัตถศิลป์ล้านนา (กลุ่มแผ่นภาพดุลโลหะและเครื่องเงิน) 
  • 12 ถนนวัวลาย หายยา เชียงใหม่ 
  • 0896324985 
  • uraiwan9888@gmail.com