ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ ด้วยน้ำหมักชีวภาพแบบย้อมเย็น

  • จำนวนการเข้าชม: 199

ผ้าไหมมัดหมี่ที่ใช้สีจากธรรมชาติแทนการฟอกย้อมสีเส้นไหมด้วยสารเคมีแบบอดีต โดยคิดค้นและเลือกใช้น้ำหมักชีวภาพ และสมุนไพรพื้นบ้านแทน ทั้งในลักษณะการสกัดร้อน และการสกัดเย็น ซึ่งใช้เวลาหมักวัตถุดิบให้สีกับจุลอินทรีย์แห้งนานกว่า 6 เดือน กรองเฉพาะน้ำสีร่วม10 ครั้งจนกว่าจะได้ความเข้มของสีตามที่ต้องการ จนได้ผ้ามัดหมี่ที่มีลวดลายสวยงาม ใส่สบาย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


  • กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข 
  • 86 ม.7 บ้านดอนข่า ชนบท ขอนแก่น 
  • 0850082264 
  • khumsukkho@gmail.com