เสื้อคลุมผ้าไหมมัดหมี่

  • จำนวนการเข้าชม: 215

ผ้าไหมมัดหมี่ผืนงามที่ผ่านกรรมวิธีที่พิถีพิถันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม จากนั้นทำการคัดเลือกรังไหมที่สมบูรณ์ ไม่บุบบวมและไม่มีเชื้อรา เพื่อให้ได้เส้นไหมที่กลมสม่ำเสมอกันทั้งเส้น จากนั้นย้อมสีเส้นด้ายก่อนทอ ดังนั้นเมื่อทอเสร็จจึงมีสีสันสวยงามตามต้องการ ใส่สบาย ระบายอากาศ และแสดงความเป็นเอกลักษณ์ได้ดี


  • วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย 
  • 46 ม.2 ปอแดง ขอนแก่น 
  • 0817296025 
  •