ธูปสปา 7 สี

  • จำนวนการเข้าชม: 84

จากเดิมที่เคยผลิตเพียงก้านธูป ต่อยอดขึ้นเป็นการผลิตธูปหอมไหว้พระ เริ่มจากการนำก้านธูปมาชุบกาวและขี้เลื่อยตามสูตรประมาณ 4 รอบเพื่อให้มีความหนาที่พอดี จากนั้นนำไปตากแดดแล้วย้อมก้านธูปและบรรจุหีบห่อตามขนาดที่ตลาดต้องการ นอกจากนี้ยังได้ต่อยอดเป็นธูปหอมสปาที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และยังเป็นที่ต้องการจากต่างประเทศ ด้วยสีสันของธูปที่หลากหลาย และกลิ่นหอมที่ช่วยสร้างบรรยากาศ


  • วิสาหกิจชุมชนธูปหอมอินทร์มงคล 
  • 12 ม.8 หาดท่าเสา ชัยนาท 
  • 084-4772888 / 0920314700 
  • inmongkol1999@gmail.com