เห็ดสามอย่างกรอบ

  • จำนวนการเข้าชม: 133

จากอาชีพเพาะเห็ดส่งขายในตลาด สู่การแปรรูปให้เป็นเห็ดอบกรอบ โดยใช้เห็ด 3 ชนิด ได้แก่ เห็ดนางนวลสีชมพู เห็ดนางฟ้าภูฏาน และเห็ดนางรม ซึ่งเป็นเห็ดที่เพาะขึ้นเอง ผ่านการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพก่อนนำเข้าเครื่องอบแห้งสุญญากาศ กลายเป็นเห็ดสามอย่างอบกรอบที่มีความอร่อย รสชาติดี และยังมีสรรพคุณต้านโรค ทั้งมะเร็ง ไขมันในเส้นเลือด และยังช่วยบำรุงประสาทตาอีกด้วย


  • วิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ 
  • 4/30 ม.2 สนามจันทร์ นครปฐม 
  • 0982462429 
  • pritipbrand@gmail.com