ผ้าไหมทอมือลายขัดย้อมสีธรรมชาติ

  • จำนวนการเข้าชม: 233

จากบรรพบุรุษชาวเวียงจันทน์ซึ่งมีฝีมือในการผลิตและทอผ้าไหมที่เดินทางมาปักหลักทำอยู่ที่อำเภอปักธงชัย สู่การถ่ายทอดความรู้และกรรมวิธีการทอผ้าจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้ผ้าไหมทอมือลายขัดย้อมสีธรรมชาติกลายเป็นที่รู้จัก จากการย้อมด้วยสีจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลวดลายบนผ้าที่มีความสวยงาม


  • บริษัทเมืองย่าซิลเค่น (ประเทศไทย) จำกัด 
  • 39 ม.8 เมืองปัก นครราชสีมา 
  • 081-3216571 
  • Lucksamee.myc@gmail.com