เสื้อคลุมผ้าย้อมครามปักมือ

  • จำนวนการเข้าชม: 258

จากผ้าย้อมคราม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของการใช้สีย้อมจากพืชพรรณธรรมชาติ ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบรุ่นสู่รุ่น เปลี่ยนรูปแบบจากการใช้เพียงในครัวเรือน มาประยุกต์เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีสไตล์ไม่แพ้คราฟท์แบรนด์ดังจากต่างประเทศ และยังปักอย่างประณีตด้วยมือ ทำให้เป็นเสื้อผ้าสตรีที่มีความโดดเด่น สวยสง่า และเลอค่า


  • หญิงผ้าไทย 
  • 126/165 หมู่ 5 ปากเกร็ด นนทบุรี 
  • 0962644296 
  • saratsada@gmail.com