กระจูด

  • จำนวนการเข้าชม: 245

จักสานกระจูดบ้านทอนอามาน งานฝีมือท้องถิ่นจากวัตถุดิบที่อยู่ในท้องที่บ้านทอนอามาน เป็นงานหัตถกรรมที่สร้างรายได้ให้ยามที่เรือประมงออกหากินไม่ได้ ผลิตภัณฑ์จากกระจูด เป็นของดีขึ้นชื่อประจำถิ่นจังหวัดนราธิวาส เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นจำนวนมาก เริ่มจากการขึ้นรูปเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน อาทิ กระบุง กระจาด และมีการพัฒนาเป็นกระเป๋า ตะกร้า เสื่อผืนงามที่ลดลายการทอดัดแปลงมาจากลายผ้าพื้นเมือง


  • กระจูดบ้านทอนอามาน 
  • นราธิวาส 
  • 095-7807296 
  •