หมอนขิด

  • จำนวนการเข้าชม: 185

หมอนขิด คือหมอนที่ทำขึ้นจากผ้าขิด ซึ่งเป็นผ้าที่มีความผูกพันและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมกับชาวศรีฐานมาแต่โบราณ โดยมีการนำผ้าขิดมาใช้งานหลายรูปแบบ ทั้งที่ใช้เองในชีวิตประจำวันและเป็นเครื่องนุ่งห่ม ของฝาก สิ่งของประดับ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นบ้านศรีฐานที่ทุกคนให้การยอมรับและภาคภูมิใจ และผ้าขิดเป็นต้นกำเนิดของหมอนสามเหลี่ยม หรือ หมอนขิด ที่มีสีสันสวยงามและดีต่อสุขภาพ


  • กลุ่มสตรีพัฒนาศรีฐาน หมู่ที่8 
  • 30 ม.8 ศรีฐาน ยโสธร 
  • 095-7138612 
  •