ผ้าบาติกคลุมไหล่

  • จำนวนการเข้าชม: 235

ผ้าชิ้นที่มีลวดลายบาติกสวยงาม โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มอิบรอเฮงบาติก เช่น การนำลวดลายบนเรือกอและที่เป็นเรือประมงของชาวมุสลิมภาคใต้ ที่มีการเขียนลวดลายบนเรือที่เป็นเอกลักษณ์ มาวาดลงบนผ้าชิ้น จึงทำให้ผ้ามีความสวยงามไม่เหมือนใคร และลวดลายธรรมชาติอื่นๆ ที่มีสีสันสดใสและหลากหลาย


  • กลุ่มอิบรอเฮงบาติก 
  • 5 ม.1 กรงปินัง ยะลา 
  • 0830051096