ลูกหยีปรุงรสไร้เมล็ด

  • จำนวนการเข้าชม: 178

ต้นหยีเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีดอกและผล พบได้ทั่วไปในภาคใต้ เนื่องจากมีต้นหยีเป็นจำนวนมาก จึงเกิดไอเดียในการนำลูกหยีมาปรุงรสเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้ชุมชน นอกจากลูกหยีปรุงรสไร้เมล็ดแล้ว ยังมีลูกหยีแดงแห้งกรอบ ลูกหยีกวนไร้เมล็ด ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็อร่อยกินได้เพลินๆ ทั้งวัน


  • วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกหยี 3 
  • 72 ม.3 ท่าประดู่ สงขลา 
  • 0878369151 
  •