แก้วชา สังคโลก

  • จำนวนการเข้าชม: 221

จากเครื่องปั้นดินเผาสังคโลกที่ผสมผสานกับทองลงไปในชิ้นงาน ที่ใช้เวลาคิดค้นตั้งแต่วิธีทำดินที่ลงตัว สูตรน้ำเคลือบที่ชอบ และรูปแบบการเผาที่เหมาะสม สู่ชิ้นงานเซรามิกผสมทองที่มีความโดดเด่น สวยงาม และเป็นมงคล หรือแก้วญี่ปุ่นที่มีความสวยงาม ถ่ายทอดความเป็นตัวตนผ่านแก้วได้อย่างลึกซึ้ง