ผ้าบาติก

  • จำนวนการเข้าชม: 246

ผ้าบาติกคือผ้าที่นิยมถักทอกันในภาคใต้ มีที่มาจากผ้าปาเต๊ะของอินโดนีเซีย แต่ผ้าบาติกของระนองบาติกนั้นมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครด้วยการใช้ดินขาวของจังหวัดระนอง ที่เนื้อดินร่วน นำมาผสมสีธรรมชาติของเมล็ดกาแฟ โกงกาง เปลือกมังคุด ขมิ้น และคราม ทำให้ผ้าบาติกมีลวดลายคมชัด และสีสันสดใส ซึ่งทุกกรรมวิธีล้วนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


  • ระนองบาติก 
  • ระนอง 
  • 089 971 3753 
  •