ตะกร้าหวาย

  • จำนวนการเข้าชม: 183

หวายเป็นไม้ป่าที่มีเนื้อเหนียว แข็งแรง และยืดหยุ่นได้ดีกว่าไม้ไผ่หรือไม้จักสานชนิดอื่นๆ สามารถจักเป็นเส้นหรือแผ่นบางได้ง่าย โค้งงอได้ดี เมื่อนำมาจักสานเป็นเครื่องใช้ต่างๆ จึงมีความแข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้เอนกประสงค์ นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดด้วยการนำหวายมาผสานต้นกก เป็นจักสานหวายผสมกกที่มีความแข็งแรงกว่าจักสานหวายทั่วไป


  • บ้านโคกพร้าว 
  • สิงห์บุรี 
  • 080 9562177 
  •