จักสานกระจูด

  • จำนวนการเข้าชม: 259

ในตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ลุ่มที่ต้นกระจูดเติบโตได้ตามธรรมชาติ บรรพบุรุษในท้องถิ่นใช้ประโยชน์จากกระจูดที่ตากแห้งแล้วเพื่อจักสานเป็นเสื่อ กระบุง กระสอบ สมุก ตะกร้า ฯ เพื่อใช้ใส่สิ่งของต่างๆตามวิถีชีวิต ความรู้ที่สะสมและถ่ายทอดมายาวนานเกิดเป็นงานหัตถกรรม ยุคสมัยเปลี่ยนการออกแบบก็เปลี่ยนตามการใช้งาน จากกระบุงตะกร้า กลายเป็นกระเป๋าเป้กระจูดที่ดูทันสมัยด้วยรูปทรง และการใช้งาน


  • กระจูดห้วยลึก 
  • สุราษฎร์ธานี 
  • 089-926-1175  
  • kajood_surat@yahoo.com