ขนมเต้าส้อ

  • จำนวนการเข้าชม: 174

จากการเริ่มต้นทำเบเกอรี่ของพ่อแม่ สู่การถ่ายทอดเคล็ดลับการทำเบเกอรี่ที่ส่งต่อมาถึงรุ่นลูก จากขนมเค้กไม่กี่ชนิด ต่อยอดเป็นเบเกอรี่อีกหลากหลายประเภท เพื่อเพิ่มความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น เต้าส้อ คุกกี้ และในปัจจุบันยังทำเป็นร้านอาหาร รองรับความหิวของลูกค้าที่แวะผ่านเมืองกระบี่