ชาอู่หลงไทย

  • จำนวนการเข้าชม: 216

จากการเพาะปลูกยอดชาชั้นดีบนพื้นที่ 100 ไร่บนดอยแม่สลอง และคิดค้นพัฒนาการบำรุงสายพันธุ์ชาอัสสัมและอู่หลง จนได้ยอดชาใบเล็กที่มีรสชาติหอมเข้มข้นตั้งแต่ยอดชาสด และนำเข้าสารสกัดชั้นดีจากผู้ผลิตชั้นนำของโลกเพื่อปรุงชาในสูตรที่หลากหลาย ดีต่อสุขภาพ