แก้วศิลาดล

  • จำนวนการเข้าชม: 237

“Celadon” เป็นภาษาฝรั่งเศส หมายถึงเครื่องชามสังคโลก และปรับให้เข้ากับความเป็นไทยด้วยการตั้งชื่อแบรนด์ว่า ศิลาดล ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องเคลือบศิลาดลเชียงใหม่ มีจุดเด่นที่การเคลือบขี้เถ้าพืชผสมกับดินผิวหน้านา เมื่อเผาแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกสีเขียว แบบเซลาดอน มีความสวยงาม และคลาสสิคในตัวเอง