ปลากุเลาเค็ม

  • จำนวนการเข้าชม: 192

ปลากุเลาเป็นปลาที่นิยมนำมาใช้บริโภคเป็นอาหาร เพราะมีก้างตรงกลางอย่างเดียวและสามารถกินได้ตลอดทั้งตัว มีเนื้อนุ่มอร่อย และมีจุดเด่นคือ จะมีรสชาติดีเลิศเมื่อนำมาทำเป็นปลาเค็ม จึงถือเป็นราชาแห่งปลาเค็มของทะเลฝั่งอ่าวไทย ซึ่งนอกจากปลากุเลาเค็มป้าอ้วนจะมีรสชาติดีแล้ว ยังผ่านกรรมวิธีที่สะอาด ถูกหลักอนามัย