เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด

  • จำนวนการเข้าชม: 216

จากการนำเครื่องปั้นดินเผาของชาวเกาะเกร็ดไปแลกอาหารและของใช้อื่นๆ ในอดีต ทำให้เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดในเวลานี้เป็นที่รู้จักไปทั่วทุกพื้นที่ มีจุดเด่นที่ลายวิจิตร ที่ใช้มือในการแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆ ซึ่งแต่เดิมถือเป็นของกำนัลชั้นสูงสำหรับมอบให้กับขุนนางและผู้ใหญ่


  • คุณยายลายวิจิตร 
  • นนทบุรี 
  • 0867736564 0817539231 
  •