กาแฟดอยตุง

  • จำนวนการเข้าชม: 190

กาแฟดอยตุงมีจุดเด่นที่ระดับความสูงของการเพาะปลูกและการพัฒนาสายพันธุ์ ตลอดจนการดูแลตั้งแต่ศึกษาพื้นที่เพาะปลูก ออกแบบแปลงให้เหมาะสม เก็บเกี่ยวเฉพาะผลที่สุกกำลังดีด้วยมือทีละเม็ด เพื่อให้ได้ความหวานของกาแฟ นำไปผ่านการแปรรูป หมัก สีเปลือก และคั่ว มีการคัดแยกเมล็ดให้ทุกเมล็ดมีขนาดห่างกันไม่เกิน 5% และคั่วออกมาอย่างสมบูรณ์ ไม่มีรอยแตกร้าว เป็นกาแฟเกรดที่ดีที่สุด


  • มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 
  • เชียงราย 
  •  
  •