กระเป๋าจักสานไม้ไผ่

  • จำนวนการเข้าชม: 228

ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเมื่อแรกเริ่มในปี พ.ศ. 2521 มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้มีโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ที่มีฝีมือละเอียดอ่อน ใช้งานได้หลากหลาย และยังเป็นการอนุรักษ์งานหัตศิลป์ให้คงอยู่


  • ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ 
  • ชลบุรี 
  • 081 8990115 
  • somchanok.c@gmail.com