กระเป๋าผักตบชวา

  • จำนวนการเข้าชม: 242

งานจักสานผักตบชวาจากบ้านสันปูเลย โดดเด่นและแตกต่างการลวดลายและสีสันที่เลียนแบบการจักสานจากลายผ้าทอพื้นเมือง เช่น ลายน้ำไหล ภูมิปัญญาผ้าทอล้านนา เมื่อนำมาถ่ายทอดลงบนชิ้นงานจักสานทำให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มีคุณค่า และยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี