เครื่องปั้นดินเผา

  • จำนวนการเข้าชม: 210

เครื่องปั้นดินเผาทำมือมีที่ใส่ลักษณะพิเศษของลวดลายของธรรมชาติ และสัญลักษณ์พื้นถิ่นลงไปในแต่ละชิ้นงาน เพิ่มเทคนิคงานเคลือบสีแบบงานสังคโลก ใช้งานได้เอนกประสงค์ ทั้งแก้วชา จานชาม กระถางดอกไม้ ในรูปทรงที่แปลกตาเพราะแต่ละชิ้นงานปั้นจากมือ กลายเป็นความคลาสิคเพราะทุกชิ้นเป็นเหมือนงานที่มีชิ้นเดียวในโลก