สมุนไพรแปรรูป

  • จำนวนการเข้าชม: 162

สมุนไพรไทยนั้นสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้หลากหลายวิธี ซึ่งทางพณิตาโอสถได้นำสมุนไพรเช่นการบูรและหัวของพืชตระกูลขิงชนิดต่างๆ มาสกัดเป็นน้ำมันเหลืองที่มีสรรพคุณสารพัดประโยชน์ แก้ปวดท้อง แก้ปวดสันหลัง แก้ท้องอืด คลื่นเหียนอาเจียน แก้หืดหอบ ลมเวียน หน้ามืด เป็นต้น


  • พณิตาโอสถ 
  • นครราชสีมา 
  • 090 995 5199 
  •