ตะกร้าเอนกประสงค์

  • จำนวนการเข้าชม: 196

ผลิตภัณฑ์เอนกประสงค์จากต้นจากที่ขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดตรังเป็นจำนวนมาก แต่เดิมชาวบ้านจะนำใบจากไปห่อยาสูบเพื่อใช้สูบเพียงอย่างเดียว จนกระทั่งได้นำความรู้ด้านการจักสานก้านจาก ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ทำให้ได้งานหัตศิลป์ก้านจากจักสาน มีความเหนียว แข็งแรงและทนทาน เมื่อขึ้นรูปเป็นของใช้แล้วมีความสวยงามคงทน


  • จักสานก้านจากบ้านนายอดทอง 
  • ตรัง 
  • 089 9722465 
  •