ชุดผ้าพื้นเมือง

  • จำนวนการเข้าชม: 227

ปาริษาชุดผ้าพื้นเมือง ที่นำผ้าที่ทอจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมามาแปรรูปและออกแบบให้เหมาะสมกับยุคสมัย โดยตัดจากแพทเทิร์นที่ทันสมัยเข้ากับการใช้งานในปัจจุบัน มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของลวดลายผ้าพื้นเมือง ผนวกกับความเก๋ไก๋จากแพทเทิร์น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้าพื้นเมือง สามารถสวมใส่ได้หลายโอกาส