ข้าวฮาง

  • จำนวนการเข้าชม: 167

ข้าวที่ผลิตด้วยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนเผ่าภูไท หรือ ผู้ไท ด้วยการเก็บเกี่ยวข้าวที่ยังเป็นวัยหนุ่มสาว หรือระยะที่น้ำนมข้าวยังไม่แห้ง และคัดเลือกเมล็ดข้าวที่มีจมูกข้าวอยู่เต็มเมล็ด ไม่มีรอยแหว่งตรงปลายซึ่งเป็นส่วนที่มีประโยชน์ และมีเมล็ดสีน้ำตาลทองของเส้นใยอาหารยังไม่ถูกขัดสีออกไป เป็นที่มาของสารอาหารมากมาย รับประทานแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพ