กระเป๋าผ้าขาวม้า

  • จำนวนการเข้าชม: 221

จากความชื่นชอบและสะสมผ้าข้าวม้า สู่ความรัก หวงแหน และต้องการอนุรักษ์ผ้าขาวม้า จึงนำมาต่อยอดด้วยการทักทอเป็นเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะกระเป๋าผ้า โดยพยายามดึงเอกลักษณ์ของผ้าขาวม้าจากแต่ละพื้นที่ชุมชนออกมาให้มากที่สุด เช่น การทอผ้าสีธรรมชาติ การทอลายน้ำไหล และการทอผ้าย้อมคราม ให้ปรากฎอย่างเด่นชัดอยู่บนกระเป๋า