ธัญพืชอบแท่งไทไท

  • จำนวนการเข้าชม: 161

ผลิตภัณฑ์อาหารทานเล่นที่มีโภชนาการ เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพซึ่งเป็นเทรนด์ฮิตในปัจจุบัน ใช้วัตถุดิบจำพวก เมล็ดงา เมล็ดถั่ว เมล็ดข้าว เมล็ดธัญพืชต่าง ๆ รวมทั้งพืชผักและผลไม้ที่เป็นผลิตผลของเกษตรกรในท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน เน้นผลิตผลเกษตรอินทรีย์ และผลิตผลเกษตรปลอดภัยไร้สารพิษ ใช้กระบวนการผลิตที่สะอาด จนกลายเป็นธัญพืชที่อร่อยและให้ประโยชน์ต่อร่างกาย