ของดี MOC - Thai Select

“Thai Select” คือ เครื่องหมายมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมอบให้กับร้านอาหารไทยโดยใช้หลักเกณฑ์พื้นฐานของการประกอบอาหารไทยและการบริการที่แสดงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของอาหารไทยได้อย่างเหมาะสม เช่น การใช้วัตถุดิบ เครื่องปรุง และเครื่องเทศ รวมถึงลักษณะของอาหารไทย รสชาติอาจเหมือนหรือแตกต่างตามตำรับของร้านหรือพ่อครัวแม่ครัว การรับรองคุณภาพนี้เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่จะได้รับประทานอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยเหมือนดั่งที่ได้รับประทานในประเทศไทย

ร้าน R-HAAN

ร้านอาหาร ไทยศิลาดล

ร้านอาหารศาลาริมน้ำ

ครัวภัทรา ไฟน์ ไทย คูซีน

ร้าน บลู เอเลเฟ่นท์ ภูเก็ต

ร้าน บลู เอเลเฟ่นท์ กรุงเทพฯ

ร้านรอยัล โอชา

ร้านบ้านสุริยาศัย

ร้านอาหาร nahm

ร้านสเน่ห์จันทน์