จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณใจกลางของประเทศ เส้นรุ้งที่ 15 องศาเหนือ เส้นแวงที่ 102 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเล 631 ฟุต ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ 332 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,778.3 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,986,429 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.6 ของพื้นที่ทั้งหมดของภาค และร้อยละ 2.5 ของพื้นที่ทั้งประเทศ มีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาค และใหญ่เป็นอันดับ 7 ของประเทศ
จังหวัดชัยภูมิมีลักษณะอากาศร้อนชื้น อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมีฤดู 3 ฤดู โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อน และช่วงฝนสลับกับช่วงแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาตามฤดูกาล

ที่มา: http://www.chaiyaphum.go.th/

สินค้าในจังหวัดชัยภูมิ

ร้านบ้านเขว้าไหมไทย

ร้านบ้านเขว้าไหมไทย ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากภูมิปัญญาของคนไทย คนอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ที่สืบต่อการทอผ้าไหมกันมาจากบรรพบุรุษจนรุ่นลูกรุ่นหลาน การทอผ้าไหมที่ทำจากไหมแท้ๆ 100%

คลิกเพื่อดูสินค้า »

ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ หนองบัวแดง

การทอผ้าเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนหนองบัวแดง ที่มีการทอผ้าที่ทำจากวัสดุธรรมชาติในทุกขั้นตอน ปลอดสารเคมี ลวดลายผ้า ที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ลายไข่มดแดงและลายนาค นับเป็นจุดขายของกลุ่ม

คลิกเพื่อดูสินค้า »

อารมณ์ดีฟาร์ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้แปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพ

บริษัทอารมณ์ดีฟาร์ม จำกัด เติบโตมาจาก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพ ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2551 ใช้ชื่อสินค้าว่า “ข้าวอารมณ์ดี” โดยมีแปลงปลูกข้าวและผักปลอดสารเป็นของตนเองบนเนื้อที่ 35 ไร่

คลิกเพื่อดูสินค้า »