Product Image

ขนมเปี๊ยะใส้ทุเรียนไข่เค็ม

฿150

สถานะ:
มีสินค้าพร้อมส่ง
เป็นขนมเปี๊ยะที่มีรูปลักษณะเรียนแบบคล้าย ฟูทุเรียน จริง และนำผลไม้ทุเรียนสดมาเป็นใส้ขนมเปี๊ะแทนถั่วและนำไข่แดงของไข่เค็ม จ.ไชยยา มาผสมรวมในใส้ด้วย