Product Image

วุ้นทุเรียน

฿50

สถานะ:
มีสินค้าพร้อมส่ง
เป็นการนำผลไม้ (ทุเรียน)สด มาแปรรูป เป็นขนมวุ้น ที่มีรสชาต รูปลักษณะคล้ายผลทุเรียนจริงๆและสีสรรค์ทุเรียนที่นำมาจากทุเรียนจริง เมื่อรับทางแล้วจะได้รส สีและกลิ่นทุเรียนจริงๆ