Product ImageProduct ImageProduct ImageProduct ImageProduct ImageProduct ImageProduct ImageProduct Image

ข้าวมาเยอ

฿60

สถานะ:
มีสินค้าพร้อมส่ง
ข้าวมาเยอ เป็นข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ พันธุ์กข6 ปลูกในอำเภอเขาวงเป็นพื้นที่สิ่งบงชี้ทางภูมิศาตร์ทำให้ข้าวเหนียวอ่อนนุ้มหอมอรอยจึงได้รับรองว่าข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์

ข้าวมาเยอ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวเหนียวเขาวงตำบลหนองผือ ผลิตข้าวปลอดภัย gap-gi มาตรฐานรับรอง

สินค้าอื่นๆ ของร้านนี้