จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

สตูล เป็นจังหวัดที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย (ทางชายฝั่งทะเลอันดามัน) ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสตูลในสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา และในสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่ปรากฏหลักฐานกล่าวไว้ ณ ที่ใด สันนิษฐานว่าในสมัยนั้น ไม่มีเมืองสตูล คงมีแต่หมู่บ้านเล็ก ๆ กระจัดกระจายอยู่ตามที่ราบชายฝั่งทะเล จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดใต้สุดของประเทศไทยด้านฝั่งอันดามัน ห่างจากกรุงเทพฯ 973 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,754,701 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดตรัง สงขลา รัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรและการค้า อาชีพหลัก คือ การทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน การทำนา และการทำสวนไม้ผล ฯลฯ

ที่มา: http://www.satun.go.th/

สินค้าใน :

จังหวัดสตูล

กลุ่มสตรีเกษตรกรการผลิตและแปรรูป ขนมผูกรัก JBl

ขนมผูกรักจากกลุ่มสตรีเกษตรกรการผลิตและแปรรูป JBI ขึ้นชื่อของจังหวัดสตูลและมีมาตรฐานจาก อย. / ฮาลาล / มผช / OTOP รับรองความอร่อย และคุณภาพที่คับถุงขนมผูกรักเป็นขนมกินเล่นกรุบกรอบใส่ไส้ปลา

คลิกเพื่อดูสินค้า »